Vinterförvaring

  • vinterTa bort de mindre grenbitar som kan ha fastnat mellan tänderna och se till att maskinen blir ordentligt rengjord.
     
  • Töm all bensin ur tanken och kör sedan maskinen på tomgång tills motorn stannar så att även förgasarna töms. Detta för att motverka att motorn ska vara svårstartad till våren.
     
  • Kontrollera tändstiften – om tändstiftens elektroder har annan färg än gulgrå eller brun, måste de rengöras eller bytas ut.
     
  • Häng upp häcksaxen på väggen för att spara utrymme och invänta våren!